Gesichtsrekonstruktion Neandertaler

Gesichtsrekonstruktion eines Neandertalers, dargestellt in drei Schritten , 1:1, Fiberglass

Entstehung: 2018
KundeSauerlandmuseum Arnsberg
Ausstellung: Dauerausstellung
Ausstellungsdauer: Dauerausstellung seit 2018

Facial reconstruction Neandertal

Facial reconstruction of a neandertal man, shown in three steps, 1:1, fibreglass

Origin: 2018
Client: Sauerland Museum Arnsberg, Germany
Exhibition: Permanent exhibition
Exhibition duration: permanent exhibition since 2018