Mensch als Lebensraum

Displayfigur „Mensch als Lebensraum“, lebensgroß

Entstehung2017
KundeMusée national d`histoire naturelle, Luxembourg
Ausstellung: —–
Ausstellungsdauer: seit 2017

Human: a natural habitat

Display figure, „Human: A natural habiat“, life-size

Manufactured: 2017
ClientNational Museum of Natural History, Luxembourg
Exhibition: —–
Exhibition duration: since 2017